Národnostné menšiny – právne predpisy

Vyvesené
24. máj 2021
Zvesené
31. dec 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Právne predpisy v jazykoch národnostných menšín

Zákon č. 184/1999 Z.z.