Inštruktážne videá a DL leták v jazykoch národnostných menšín

Vyvesené
02. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Dovoľujem si Vás informovať o inštruktážnych videách k sčítaniu obyvateľov, ktoré sú dostupné na www.scitanie.sk v menu Sčítanie obyvateľov >Základné informácie. Ide o dve videá s možnosťou prepínania titulkov (slovenčina, angličtina):
– inštruktážne video základné informácie,
– inštruktážne video ako sa sčítať.

Obe videá s titulkami v slovenskom a anglickom jazyku sú k dispozícii pre obce aj na zdieľanom adresári https://data.statistics.sk/sodb2021/.