Blahoželáme jubilantkám Anne Palenčárovej k 85-tym narodeninám a Anastázii Kačmárovej k 80-tym narodeninám

Čas pravidelne rok k roku pridáva,
len krásne spomienky nám necháva.
Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť,

pevného zdravia stále dosť, starosti málo,
radosti veľa a všetkého čo si srdce želá.