OZNÁMENIE – Možnosť podávania pripomienok, návrhov a podnetov na tvorbu CP

OZNÁMENIE-Možnosť-podávania-pripomienok-návrhom-a-podnetov-na-tvorbu-CP