Mobilná STK bude aj v Lenartove

Oznamujeme verejnosti, že 17.10.2020 sa v Lenartove uskutoční mobilná STK poľnohospodárskych vozidiel pre získanie ,,farmárskeho čísla”. Táto STK je iba pre traktory a vlečky továrenských značiek a domáckej výroby.

Každý, kto má záujem o vykonanie tejto STK nech sa nahlási na obecnom úrade, kde sa vedie poradovník prihlásených. Cena za traktor je 150 €, za vlečku 50 €. Pred vykonaním STK je potrebné mať vyplnené tlačivo, ktoré získate na obecnom úrade. Zároveň dostanete aj pokyny pre vykonanie technickej kontroly.