Voľby do NR SR 2020

Pri voľbe poštou zo zahraničia je na rozhodnutí voliča, či návratnú obálku pošle poštou z cudziny alebo poštou z územia Slovenskej republiky. Volič môže túto návratnú obálku doručiť aj osobne do podateľne obecného (mestského) úradu, musí tak však urobiť do piatka 28. februára 2020.

Rozhodnutie-predsedu-NR-SR

Zverejnenie-aktuálnej-e-mailovej-adresy

Informácie-pre-voliča

Informácia-pre-voliča-rómsky

Hlasovací-preukaz

Informácie-k-voľbe-poštou

Žiadosť-o-voľbu-poštou-s-trvalým-pobytom

Voľba-poštou-voličom

Žiadosť-o-voľbu-poštou-bez-trvalého-pobytu

Poučenie-o-spôsobe-hlasovania

Zverejnenie-mailu-delegátky

Zverejnenie-mailu-preukazy

Vymenovanie-zapisovateľa-OVK

Zverejnené 25. septembra 2020.
Upravené 14. apríla 2021.