Preskočiť na obsah

Územný plán obce

V zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že obec Lenartov začala dňom 3.6.2013 prípravné práce na obstarávanie územného plánu obce.

Územný plán obce – čistopis

Textová časť:

Sprievodná Správa

Zaber PP

Záväzná časť

Grafika:

Oznámenie o prerokovaní ÚPO – Zmeny a doplnky č. 02

Oznámenie o opätovnom prerokovaní ÚPO

Oznámenie o prerokovaní ÚPO – Zmeny a doplnky č. 01

Oznámenie o strategickom dokumente

Schéma k územnému plánu

ÚPO – Zmeny a doplnky č. 1 – 2017

Zadanie pre územný plán obce Lenartov