Redakcia informačného občasníka “Lenartovčan”

Redakčná rada:

Ing. Jana Bľandová, MBA
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Michaela Mokrišová
Mgr. Mária Frandoferová
Mgr. Jana Vašičkaninová

Grafické spracovanie:

Obecný úrad Lenartov

Vydáva:

Obec Lenartov

Zverejnené 25. augusta 2020.
Bez úpravy.