Farské oznamy

Aktuálny rozpis sv. omší v kostole sv. Leonarda v Lenartove 12.10. – 18.10.2020

PONDELOK 17:30
18:00
Modlitba sv. ruženca
za + Máriu Kačmárovú
 UTOROK  
STREDA7:15za + Marcelu Bilú
 ŠTVRTOK  
PIATOK17:30
18:00
Modlitba sv. ruženca
Za zdravie a B. P. rod. Beňovej
SOBOTA16:30
17:00
Modlitba sv. ruženca
za + Annu a Veronu
29. NEDEĽA 9:45za Boží ľud, farnosť

OZNAMY:

V nedeľu bude zbierka na MISIE

Lektori: 
Mokrišová M., Urdová V.

Upratovanie:
150, 153, 155

Zverejnené 16. júla 2020.
Upravené 11. októbra 2020.