Výzva na predloženie cenovej ponuky – maliarske práce v ZŠ

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 25. júla 2020.
Bez úpravy.