Vyhodnotenie verejnej súťaže – dodávka palivového dreva

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 25. júla 2020.
Bez úpravy.