Vyhodnotenie verejnej súťaže – dodávka kompletného systému záhradného oplotenia okolo školskej knižnice s osadením

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 27. júla 2020.
Bez úpravy.