Výberové konanie na vykonanie prác – na zhotoviteľa diela / Stavebné úpravy schodišťa a chodby v budove OÚ

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 25. júla 2020.
Bez úpravy.