Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
10. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2022 − 24. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022
Dátum uloženia: 10. februára 2022
Odberná lehota: 24. februára 2022
Miesto uloženia: Obec Lenartov
Odosielateľ: Mgr. et. Mgr. Adam Vrbecký, Brezno
Adresát: Renáta Štibrichová

Prílohy

Žiadne prílohy.