Návrh VZN č. 5/2022

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Návrh VZN o miestnej dani za psa chovaného na území obce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy