Návrh VZN č. 3/2022

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

Návrh VZN o poplatku za TDO na r. 2023

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy