Návrh VZN č. 2/2022

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2023

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy