Návrh rozpočtu obce na r. 2023, s výhľadom na r. 2024, 2025

Zverejnené
2. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy