Návrh rozpočtu obce Lenartov na r. 2022, s výhľadom na r. 2023, 2024

Zverejnené
9. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2021 − 25. novembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy