Informácia o schválení cestovných poriadkov platných na obdobie od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 10. decembra 2022
Kategória

Touto cestou Vás informujeme o schválení nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy platných od 12.12.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/
Taktiež dávame do pozornosti, že na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

Prílohy

Žiadne prílohy.