Zverejnenie výzvy – lesné pozemky

Zverejnené
8. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2021 − 10. mája 2021