Záverečný účet obce a výročná správa obce za r. 2020 – NÁVRH

Upravené
02. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2021 − 20. júna 2021