Preskočiť na obsah

Vláda SR 20.1.2021 rozhodla o zmene zákona o sčítaní

Zverejnené
29. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. januára 2021

Vláda SR 20.1.2021 rozhodla o zmene zákona o sčítaní z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením COVID-19.
Asistované sčítanie, tzn. sčítania obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v zákonom stanovenej dobe sčítania nerealizuje.
Po schválení NR SR činnosti v súvislosti s kontaktnými miestami sa pozastavujú. Zoznamy kontaktných miest, ktoré obce vytvorili sa „zmrazujú“.Pred začatím asistovaného sčítania, ktoré by sa malo uskutočniť v období od 1.4.2021 do 31.10.2021, budú mať obce možnosť tieto zoznamy aktualizovať.