Spravodaj – FIL LEO

Zverejnené
17. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2020

Členovia Medzinárodnej federácie združení a miest venovaných svätému Leonardovi (fil-leo) vydali ich 10. spravodaj vo francúzskej a anglickej verzii.