Preskočiť na obsah

Spoločný mikroprojekt Programu cezhraničnej spolupráce podpísaný

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku INT/ET/TAT/III/B/0212 bola podpísaná 10.01.2020 medzi Zväzkom Euroregión Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, Fundacija Sadecka, mestom Nowy Sacz, Gminou Bobowa, obcou Lenartov a Gminou Stary Sacz. V rámci tohto projektu budú finančné prostriedky použité z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Partner projektu č. 3 –  obec Lenartov získa finančný príspevok nie vyšší ako 13 696,05 eur.
Bližšie informácie  sú zverejnené na webovej stránke Euroregiónu/ PSK: www.pwt.euroregion-tatry.eu alebo na www.po-kraj.sk.