Poďakovanie ministra obrany SR k pilotnému testovaniu

Zverejnené
27. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. októbra 2020