Preskočiť na obsah

Petícia na podporu výstavby R4

Zverejnené
8. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2021 − 30. júna 2021

Predseda Prešovského samosprávneho kraja podporil podpisom petície snahy o čo najrýchlejšie spustenie výstavby II. etapy obchvatu mesta Prešov, jednej z častí rýchlostnej komunikácie R4. Aktuálne pre tento úsek je pripravované verejné obstarávanie, ktoré bolo pozastavené z dôvodu zmeny zadávacích podmienok pre verejnú súťaž. Došlo k zmene podmienok jedného kritéria na multikriteriálne hodnotenie a výber uchádzača. Predpokladá sa, že verejná súťaž by mohla byť spustená v priebehu marca až apríla. Veríme, že toto oneskorenie spustenia VO, pre lepší výber zhotoviteľa,  vyústi k výberu zhotoviteľa so skúsenosťami, ktorý realizuje stavbu rýchlo, bez závad a načas.
K ostatným úsekom stavby rýchlostnej komunikácie R4 „VIA CARPATIA“ ktorá sa skladá z ďalších 8 stavebných úsekov,  veríme, že budú vyčlenené finančné prostriedky na ďalšiu prípravu jednotlivých úsekov a bude možné napredovať a pripravovať jednotlivé nevyhnutné podklady pre výstavbu celého úseku VIA Carpatia na území Prešovského kraja, od štátnej hranice s Poľskom po krajské mesto Prešov.
Podpisom tejto petície môžete vyjadriť nevyhnutnosť výstavby tejto nadradenej infraštruktúry, ktorá by mala priniesť do kraja nové pracovné príležitosti, odbremení obce od nákladnej tranzitnej dopravy a zlepší kvalitu života v našom kraji.

Podpisové hárky petície Vás prosím zašlite na adresu „Náš Prešov“, M. Nešpora  45, 080 01 Prešov.

Aj týmto spôsobom môžeme zvýrazniť potrebu budovania rýchlostnej komunikácie R4 v Prešovskom kraji.