Oznámenie o strategickom dokumente ÚpO Lenartov – Zmeny a doplnky č. 02

Zverejnené
14. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júla 2021 − 29. júla 2021