Preskočiť na obsah

Dotácia z rozpočtu obce Lenartov na r. 2021

Upravené
29. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2020

V zmysle VZN obce Lenartov č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov
oznamujeme a dávame do povedomia možnosť získania  tejto dotácie.
Do povedomia dávame platnosť nového zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého obec nezaregistrovanej organizácii dotáciu poskytnúť nemôže.
V súvislosti s platnosťou nového komplexného registra upozorňujeme na povinnosť registrácie mimovládnych organizácií.

Tento zákon platí od 1. januára 2019 a mimovládne neziskové organizácie boli povinné do 30.6.2019 doplniť zákonom predpísané údaje do tohto registra.