Cestovný poriadok platný od 01.01.2021

Upravené
07. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. decembra 2020

https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14