Preskočiť na obsah

Veľkonočné trojdnie

Zverejnené
15. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júla 2020

Milí veriaci,

nachádzame sa už vo Veľkom týždni, v ktorom budeme sláviť najväčšie sviatky v cirkevnom roku. Cirkev slávi každý rok veľké tajomstva ľudského vykúpenia od večernej omše vo Štvrtok Pánovej večere až do vešpier Nedele Pánovho Zmŕtvychvstania. Tento časový úsek sa výstižne volá „Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána“ a aj „Veľkonočným Trojdním“, lebo sa v ňom sprítomňuje a uskutočňuje tajomstvo Veľkej noci, t.j. Pánov prechod z tohto sveta k Otcovi. Slávením tohto tajomstva Cirkev cez liturgické a sviatostné znaky vytvára s Kristom, svojím ženíchom vnútorné spoločenstvo.

Veľkonočný pôst v prvých dňoch Trojdnia, keď sa Cirkev podľa dávnej tradície postí, „lebo jej vzali ženícha“, je posvätný. V piatok Utrpenia a smrti Pána je potrebné zachovať pôst a zdržiavať sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu, aby Cirkev mohla dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou. Tento pôst môžeme obetovať za odvrátenie šírenia vírusu.

Situácia, v ktorej sa v tomto čase nachádzame je nám všetkým  zrejmá a jasná. Tieto Veľkonočné sviatky budeme toho roku sláviť, my kňazi, v našich farských kostoloch bez Vás veriacich. Uvedomujúc si, že aj pre nás kňazov to bude niečo iné, ako po minulé roky,  sláviť tieto sviatky v kostole bez vašej prítomnosti. Ale chcem Vás ubezpečiť, že počas týchto dní, budem na Vás myslieť pri slávení liturgie týchto sviatkov. Prosím Vás, aby sme sa v danom čase v našej  farnosti  takto všetci spoločne  spojili mysľou a duchom v jedno. Začiatok slávení v kostole sv. Leonarda v Lenartove bude nasledovný :

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE –  18.00 hod.

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIA UTRPENIA A SMRTI PÁNA  – 15. 00 hod.

BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA  – 19.30 hod.

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVCHVSTANIA – 09.00 hod.

Obrady Veľkého týždňa je možné sledovať na televízii Lux .

Zelený štvrtok o 18.00 hod. sv. omša z Vatikánu

 Obrady Veľkého piatku o 15.00 a 18.00 hod.

Biela sobota o 19.30 hod.

Veľkonočná nedeľa o 9.30, 11.00 a 18.30 hod.

V týchto dňoch Vám bude doručená domov do  Vašich schránok ,,Liturgia domácej Cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020“. Prosím Vás spoločne sa ju doma modlite podľa pokynov.

Požehnanie veľkonočných jedál podľa rozhodnutia o. arcibiskupa Bernarda Bobera  v tomto roku vzhľadom na hygienické opatrenia sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania Vám bude doručená domov.

Pripomínam, že počas týchto ako aj nasledujúcich dní bude kostol otvorený počas dňa iba pre súkromnú modlitbu v čase od 10.00 do 16.00 hod. pri zachovaní všetkých hygienických ustanovení.

Tak isto chcem pripomenúť, že ten, kto nevyhnutne a súrne potrebuje vyslúžiť sviatosť zmierenia, môže sa telefonicky so mnou skontaktovať na tel. čísle 054/4706059. Tiež ktokoľvek z Vás by potreboval nejakú pomoc alebo radu, som Vám k dispozícií.

Prajem a vyprosujem Vám duchovnú silu, odvahu, vnútorný pokoj , silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami.

Požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky .

Zvolávam na Vás Božie požehnanie, modlím sa za Vás, som s Vami a tiež prosím o modlitbu za mňa.

Váš duchovný otec Marcel