Oznámenie o strategickom dokumente PSK

Zverejnené
7. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2020

Oznámenie-o-strategickom-dokumente