Preskočiť na obsah

Začína sa maratón, nie šprint

Zverejnené 3.11.2022.

Kategória

Žiaci našej školy sa už udomácnili v školských laviciach a naplno sa nám rozbehol ďalší školský rok 2022/2023, v ktorom sme prekročili imaginárnu stovku, čo sa týka počtu žiakov.
V ZŠ Lenartov sa v dvojzmennej prevádzke vyučuje v deviatich triedach, z toho v dvoch špecializovaných  1.B a 1.D, v troch špeciálnych 2.B, 3.B, 4.B a v ďalších štyroch bežných triedach 1.A,1.C,3.A,2.A-4.A, z toho v jednom spojenom ročníku 101 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), z toho 26 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a 75 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Dopoludnia je v škole 5 tried I.A,I.B,I.C,I.D, II.B – 64 žiakov, popoludní 4 triedy III.A, III.B, II.A-IV.A – 37 žiakov. 
Začali sme bez zásadných obmedzení, bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov. V prípade pozitivity sa izoluje len pozitívna osoba, do karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty v rodine. Aj keď sa na Covid – 19 pozeráme ako na bežné ochorenie, opatrnosti nikdy nie je dosť, pretože ochorenie medzi nami stále je.
Ešte pred daždivým počasím sme stihli realizovať Testovanie pohybových schopností 67 žiakov prvých a tretích ročníkov a splnili sme tak aj úlohy Európskeho týždňa športu.
Aj tento rok dňa 26. septembra žiaci 4.A triedy cestovali po Európe a spoznávali cudzie jazyky. Samozrejme, len prstom po mape. Zaujímavými aktivitami si pripomenuli Európsky deň jazykov. Prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s jednotlivými krajinami Európy, hádali akú reč počuli, kreslili, maľovali a spoznávali vlajky jednotlivých krajín. Na záver si spoločne vytvorili plagát, ktorý zdobí chodbu našej školy.
Cieľom Dňa srdca 30. septembra bolo, aby si žiaci uvedomili, že srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí ľudí na celom svete. V tento deň si pozreli prezentáciu o srdci a dozvedeli sa, že poháňa celé ľudské telo. Naučili sa, čo všetko je potrebné robiť, aby sme ho mali zdravé. Spoločný plagát na nástenke vyvolal živú diskusiu.
Dňa 5. októbra zamestnankyňa RÚVZ Mgr. Jančušová realizovala pre žiakov 3.-4. ročníkov besedu na tému Zdravá chrbtica školáka. Cieľom bolo osvojiť si správne držanie tela a naučiť sa základné cviky na spevnenie chrbtového svalstva.
V rámci týždňa Hovorme o jedle 10.10.-14.10.2022 sme sa zaregistrovali do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie a po určení víťazných prác v školskom kole sme zaslali výtvarné práce  na uvedené témy:

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
4. téma: Cukry, tuky, soľ

Veď od nás dospelých závisí, aké stravovacie návyky budú mať naše deti a aký vplyv to bude mať na ich zdravie. Rodičia si musia uvedomiť, že nie je vhodné dávať žiakom na desiatu veľké fľaše malinoviek a plné vrecúška sladkostí, pretože potom odmietajú varenú stravu a nechcú jesť obed.
Zaujímavý bol aj nový vzdelávací a zážitkový online projekt zameraný na popularizáciu triedenia odpadov, ako aj na predchádzanie ich vzniku. Ide o muzikál, ktorý je určený pre žiakov v rámci  environmentálneho vzdelávacieho procesu. Projekt nesie názov Odpad je poklad a ide o netradičné spojenie vzdelávania a umenia. Muzikál si mohli pozrieť starší žiaci školy.
Odoslaním výtvarných prác sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Môj farebný svet,  kde pošleme vymaľované súťažné pohľadnice-maľovanky a Najúžasnejšie zvieratko, kde žiaci výtvarne stvárňovali zvieratá a ich prirodzené prostredie kreatívnym spôsobom. Nezabudli sme ani na spoločnú modlitbu Milión detí sa modlí ruženec.
Vzhľadom na nedostatočnú hygienu žiakov a zanedbanosť starostlivosti zo strany rodiny je úlohou asistentky osvety zdravia spolupracovať so školou,  neustále preventívne pôsobiť v komunite nielen v oblasti starostlivosti o zdravie, ale aj udržiavania čistoty príbytkov detí. Opäť sme začali maratón nového školského roka, beh na dlhé trate. Ani zďaleka to nie je šprint. V žiadnej činnosti sa nedá zrýchliť. Každý žiak, aj keď chýba, pokračuje tam, kde prestal. Maličkými krôčikmi získava poznatky a zručnosti v čítaní, písaní i počítaní, vo väčšine prípadov bez akejkoľvek domácej prípravy. Každodenná, neúnavná a trpezlivá práca učiteľa je v niektorých okamihoch nadľudská.