Preskočiť na obsah

Také malé otvorenie školského roka

Zverejnené 30.6.2020.

Kategória

Nadšenie z návratu do školy po jedenástich týždňoch odlúčenia tak trocha zatienilo sviatok MDD. Nové pravidlá – rozostupy pred hlavným vchodom, dezinfekcia rúk a meranie teploty boli tak trochu nezvyčajné, ale každý ich prijal s rešpektom a zodpovednosťou. Novinkou sú i zásobníky jednorazových utierok a 500 ušitých rúšok v zásobe.
V skupinách s počtom do 20 detí boli prvojúnovým prekvapením sokoliari OZ Majstra Vagana so svojou lesnou škôlkou. Prostredníctvom zážitkového vyučovania sprostredkovali žiakom fungovanie života v lese, dovolili im ohmatať si kožušinu líšky, kuny, parohy jeleňa či rôzne druhy dreva. Oboznámili ich s výstrojom sokoliara i spôsobom obživy dravcov. Ešte im nikdy po šiltovkách neskackali dravé vtáky – sokol rároh Bolek, sokol pestrý Hádaj, výr africký Vojto, plamienka driemavá Feri, či kráľ slovenskej oblohy, sokol skalný Džingischán.
Postupne, deň za dňom, zvládame opätovné nastavenie výchovno-vzdelávacieho procesu, v pokoji a bez zvonenia zaradzujeme výchovné a hravé aktivity nielen v triede, ale i v prírode. Opakujeme doma prebraté učivo a zapájame sa do medzinárodnej súťaže v kreslení pre deti s názvom Ja a koronavírus. Dokonca sme zachraňovali i nabúraného vtáčika. V spoločných rozhovoroch prehodnocujeme negatívne i pozitívne stránky koronakrízy. Zamýšľame sa nad mnohými vecami, čo všetko sme brali ako samozrejmosť, no nie je to až tak samozrejmé. Najviac nás potešilo, na čo sa deti do školy tak veľmi tešili. Na návrat k pravidelnému čítaniu, písaniu i počítaniu, lebo to im doma chýbalo. Vidíme, ako sa túžia hrať, byť spolu a rozprávať sa s kamarátmi i učiteľmi, ale rešpektujeme ich osobné skúsenosti, pocity i rozličnosť.
Aj keď návrat žiakov do školy bol zo strany rodičov dobrovoľný, sme radi, že väčšina túto možnosť využila. Ďakujeme tým zodpovedným rodičom, ktorí doma prevzali rolu učiteľa a ukázali odvahu dať deti na vyučovanie. Znovu vráteným žiakom obec pripravila na 29. jún akciu Boborland so skákacím hradom a inými atrakciami. Nielen za to, ale i za starostlivosť počas celého roka a zabezpečenie podmienok pre znovuotvorenie zariadenia im patrí srdečné poďakovanie. Veď celý svet zvládol návrat do škôl, prečo by sme ho spoločnými silami nezvládli i my.