Preskočiť na obsah

Situácia, akú školstvo ešte nezažilo

Zverejnené 31.3.2020.

Kategória

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR je v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia COVID-19 vyhlásená mimoriadna situácia. Vzhľadom k tomu je v ZŠ Lenartov prerušené vyučovanie od 30.3.2020 a preložený zápis žiakov na 15.4.2020 bez prítomnosti detí.
Nezvyčajná situácia si vyžaduje aj nezvyčajné riešenia. Jedným z nich je aj spolupráca žiakov a pani učiteliek. Každý pondelok zadávame žiakom úlohy na celý týždeň. Vo vlastnom záujme si každý deň prečítajte určené texty a vypracujte písomné zadania, ktoré následne každý triedny učiteľ opraví a vyhodnotí. Uvedomte si, že sa neučíte pre známky, ani pre učiteľov, ale pre seba. Rodičov prosíme, aby dohliadli na svoje deti, či sa zodpovedne pripravujú a plnia si svoje povinnosti.
Dôrazne odporúčame, aby ste sa počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a stretnutí s veľkým počtom ľudí. Noste ochranné rúška, rukavice a dôkladne si umývajte ruky teplou vodou a mydlom. Buďte zodpovední, buďte doma a dodržiavajte nariadenia vlády SR!