Preskočiť na obsah

Letná škola 2021

Zverejnené 30.8.2021.

Kategória

V ZŠ Lenartov sme v dňoch 9.8.-27.8.2021 na základe záujmu rodičov realizovali v troch cykloch  letnú školu v dĺžke trvania 4 hodiny denne. Každý deň sa vzdelávacej časti i sprievodných aktivít zúčastňovalo po 15 žiakov  tak, aby sa vystriedali všetci.
Zámerom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebiehala vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu zostalo vzdelávanie a rozvoj osobností žiakov. V rámci záujmovej časti bolo z čoho vyberať. Žiaci si zdokonaľovali pohybové zdatnosti na multifunkčnom ihrisku a rozvíjali čitateľskú gramotnosť so školskou knihovníčkou. Zamestnanci komunitného centra s nimi vyrábali výrobky v tvorivých dielňach, vypočuli si i preventívnu prednášku asistentky osvety zdravia. Navštívili nielen zvieraciu farmu, ale spolu s pedagogickými zamestnancami i miestnu komunitu, kde sa doučovali formou farebných pracovných listov. Želaním niektorých žiakov bolo do školy prísť i častejšie, aby si mohli zahrať s pani učiteľkou Človeče, nehnevaj sa.

Prínos letnej školy vidíme nielen v zopakovaní si učiva a rozvoji kľúčových kompetencií žiakov, ale i v socializácii a získavaní zmyslu pre povinnosť a zodpovednosť.