Preskočiť na obsah

Každý deň v škole sa ráta

Zverejnené 22.12.2021.

Kategória

Predchádzajúce náročné mesiace pandémie nám ukázali, že prezenčné vyučovanie a osobný kontakt sú nenahraditeľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Sme veľmi radi, že sa učíme v škole tak naozaj.
Napriek tomu, že s koronavírusom bojujeme už dlhé mesiace, snažíme sa dodržiavať v čo najväčšej možnej miere všetky preventívne opatrenia. Naďalej musíme myslieť na to, že ide o zdravie – naše aj našich blízkych. Každý pondelok sú žiaci so súhlasom rodičov testovaní Ag samotestami z dôvodu predchádzania a šírenia nákazy i ochrany svojej a ľudí naokolo. Urobili sme preto maximum, dali sme sa zaočkovať. Od 29.11.2021 sa zmenili  i podmienky vstupu do školských priestorov jednak pre zamestnancov, ktorí musia byť v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), tak aj pre rodičov a cudzie osoby, pre tie platí režim OP ( očkovaní, prekonaní). Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP so súhlasom riaditeľa.
V novembri rezonovali aktivity prebiehajúceho projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 s regionálnou pôsobnosťou, v ktorom sa štvrtáci siedmich málotriedok bardejovského okresu zapojili do Olympijských hier organizovaných našou školou. Súťažili v behu na 60 m, v hode kriketovou loptičkou a v skoku do diaľky z miesta. ZŠ Snakov, ZŠ Nižný Tvarožec, ZŠ Hrabské, ZŠ Lukov, ZŠ Osikov, ZŠ Fričkovce a ZŠ Gerlachov získali od nás nielen športové potreby na realizáciu uvedených disciplín – meracie pásmo, kriketovú loptičku a stopky, ale i diplomy, medaily a vecné ceny pre víťazov.
Pri príležitosti Dňa boja proti drogám koordinátorka prevencie patologických javov ozrejmila žiakom čo sú drogy a čo medzi nich patrí. Formou prezentácie poukázala na negatívny vplyv na organizmus a zdravie človeka. V rámci spätnej väzby spoločne vypracovali pracovný list, kde sa dozvedeli, ktoré orgány poškodzujú drogy, vyriešili tajničku, zhotovili nástenku a nakreslili si, ako prospešne trávia svoj voľný čas (pohybom) nie drogami.
Prostredníctvom programu Školské ovocie sme sa zapojili i do výtvarnej súťaže, ktorej cieľom bola podpora pitného režimu 100 % ovocných štiav a konzumácie čerstvého ovocia žiakov. Denník Pravda vyhlásil súťaž Moje najkrajšie Vianoce, kde sme tiež poslali výtvarné práce našich žiakov.
V rámci prevencie nevhodného správania sa žiakov našich žiakov navštívili i policajti Obvodného oddelenia PZ Kurov, ktorí im vysvetľovali  neprípustnosť patologických prejavov ako je krádež, klamstvo, arogancia, nevďačnosť, neúctivosť a ignorácia stanovených  pravidiel.
ZŠ Lenartov bola vybratá do programu medzinárodnej pedagogickej spolupráce pod názvom Inclusion4Schools, ktorého cieľom je kooperácia medzi základnými školami, systematicky sa zaoberajúcimi žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Príjemnou predzvesťou príchodu Mikuláša bola i príprava vlastnoručne zhotovených darčekov do Mikulášskeho bazáru, kde mal každý žiak možnosť ľubovoľného výberu. Bolo že to radosti! O to viac, keď prišiel dlho očakávaný Mikuláš, vypočul si básničky a rozdal svoje balíčky.
Nezadržateľne sa blížia vianočné sviatky, každý rok tak vzácne, tajomné a čarovné. Nielen počas vianočných sviatkov si želám, aby všetci žiaci i zamestnanci boli zdraví. Aby to tak bolo, nestačí len moje prianie. Svojou troškou musí prispieť každý. Žiak, zamestnanec i rodič má prejaviť zodpovednosť voči sebe a svojim najbližším, pretože deti potrebujú školský režim, sociálny kontakt, učiteľku, asistenta, jedáleň, telocvik a každodenné upevňovanie už i tak dosť stratených pracovných návykov. Buďme k sebe empatickí, pretože na ľudskú zlobu vakcína neexistuje! Čo pre nás znamená záver kalendárneho roka? Napríklad dôkaz, že sme zvládli toto náročné obdobie, v ktorom sa parametre ako trpezlivosť a snaha pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov, adaptabilita žiakov, zodpovednosť zriaďovateľa a ľudskosť všetkých v našej škole niesli priehrštím.
Požehnané a pokojné Vianoce a radostný Nový rok 2022 prežitý v zdraví Vám i Vašim rodinám praje kolektív Základnej školy v Lenartove