Preskočiť na obsah

Deň Zeme, ako ho nepoznáme

Zverejnené 30.4.2020.

Kategória

Tento rok je všetko iné ako po minulé roky. Za normálnych okolností by sme v tomto čase so žiakmi vyhrabávali školský dvor i záhradu, zbierali odpadky a tak skrášľovali prostredie našej školy a obce. Všetko je síce urobené, dokonca sme vyzdobili aj kraslice na veľkonočnú výstavku, ale kvôli pandémii nového koronavírusu sa aj tak náš život spomalil a v období sucha má všetko ešte vážnejší a naliehavejší význam. Prerušenie vyučovania i naďalej trvá, naši žiaci sú uzavretí doma a nikto s určitosťou nevie povedať, či do konca školského roka ešte zasadnú do školských lavíc. Netrúfneme si ani odhadnúť, aký dlhý čas budeme prekonávať hrozivé dôsledky prerušenia osobného kontaktu so žiakmi, straty každodenných povinností učenia sa aj napriek tomu, že za pomoci pomáhajúcich profesií – pedagogických asistentov, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitného centra fungujeme v režime off-line. Je veľký predpoklad, že ak hrozba koronavírusu pominie, všetko sa vráti do starých koľají. Preto možno aj sviatok Dňa Zeme bol príležitosťou pre uvedomenie si zodpovednejšieho správania a prehodnotenie svojho postoja k životnému prostrediu, k ochrane prírody a k sebe samému. Veď zem, vzduch, voda a obloha fungujú aj bez nás. Keď sa opäť vrátime do bežného života, musíme si uvedomiť, že príroda pokračuje vo svojom kolobehu, je nádherná i naďalej a my sme jej hosťami.