Preskočiť na obsah

Chuť po živote

Zverejnené 28.4.2023.

Kategória

Jar sa prebúdza k novému životu, kolobeh pokračuje a nezaostávajú ani naši žiaci. Pozrite sa, čo dokážu! Tí, ktorí reprezentovali školu vo výtvarných súťažiach, boli za svoju snahu a dobre odvedenú prácu pochválení a odmenení. Viktor Šamko, žiak 3.A triedy, získal v okresnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí organizovanej HOS Bardejov 3. miesto.
Žiaci si prirodzene rozširovali aj kompetencie finančnej gramotnosti. Formou implementácie inovačných metód získaných vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov spoznávajú postupne svet peňazí a učia sa poznať ich hodnotu nielen na vyučovacích predmetoch, ale i v bežnom živote.
Vedeli ste, že každý druhý štvrtok v marci je Medzinárodný deň školského stravovania? Tento rok sme si ho pripomenuli 9. marca. Ide o jedinečné hnutie, ktoré vytvára povedomie o zdravom stravovaní u všetkých detí na celom svete. Cieľom iniciatívy je, aby správna výživa bola dostupná každému dieťaťu na našej planéte a aby výchova k správnym stravovacím návykom bola zabezpečená v školách ale aj v domácom rodinnom prostredí. V tejto súvislosti vítame opätovné schválenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom obedy zadarmo, ktorá pomôže deťom zo slabšieho sociálneho prostredia mať každý deň varenú stravu. Vážime si školské stravovanie, pretože vieme, že poskytuje najefektívnejší spôsob vzdelávania detí ohľadom zdravého stravovania a správnych stravovacích návykov. Nielen žiaci, ale aj my dospelí ďakujeme zriaďovateľovi za zabezpečenie stravovania v obci a pani kuchárkam za prípravu chutných obedov.
Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy si žiaci rozvíjali komunikačné schopnosti, kedy prváci dramatizovali rozprávku O pampúšiku a tí starší prepadli kúzlu písaného slova čítaním kníh doma i v knižnici. Každý si vybral tú svoju a čítal nielen sebe, ale i kamarátom a rodičom. Svoj recitátorský talent prezentovali v súťaži Poviem ti básničku, kde sme si sadli spoločne na mračno a leteli do krajiny Zázračno. Do ríše poézie a to dokonca dopoludnia i popoludní v dvoch kategóriách, kde odzneli básničky o deťoch, zvieratkách a tiež i poďakovanie ku Dňu učiteľov. Nechýbali diplomy, knižné odmeny či sladkosť pre všetkých.
V prvý jarný deň starší žiaci vyhrabali a pozametali školský dvor, školskú záhradu i okolie ihriska. Udržiavať poriadok vo svojom okolí už musí každý sám, veď je to samozrejmosť. Niekedy to tak síce nevyzerá, pretože niektorí sa ani po viacročnej školskej dochádzke nenaučili, že šupky z ovocia a obaly z keksíkov nepatria na zem, ale do koša a mnohí z trucu hádžu na zem rôzne absurdnosti. Alebo to bude z nevychovanosti?
Dňa 04.04.2023 sa uskutočnil zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky, na ktorom sa za účasti 6 pracovníkov CPaP Bardejov zapísalo 23 žiakov.
S Medzinárodným dňom Rómov sa žiaci oboznámili predstavením rómskych symbolov – jazyka, vlajky, hymny i pozitívnych rómskych vzorov. Poznali melódiu i texty gospelových piesní Patrika Bilého, nášho bývalého žiaka.
Zopakovaním zásad významu a šetrenia vodou i lesmi si pripomenuli aj Deň vody a Deň lesov.
Dňa 20.04.2023 sa  zúčastnili besedy s hygieničkou RÚVZ Zásady 1. pomoci, kde nadobudli elementárne zdravotnícke poznatky potrebné pri záchrane života.
Je už mnohoročnou tradíciou pripomínať si 22. apríla svetový Deň Zeme a potrebu chrániť a starať sa o planétu, ktorá je naším domovom. Veď je na nás – všetkých ľuďoch jedinečnej planéty Zem – prevziať definitívnu zodpovednosť za dianie na Zemi a uchopiť jej riadenie do vlastných rúk. Aj my sa školskými aktivitami prepájame s našou Zemou a snažíme sa žiakom vštepovať zodpovednosť za krajšie okolie. V škole sme si vysadili kvety i zeleninu, ale ruku k dielu musia priložiť aj rodičia.
Výtvarná súťaž z dielne SZUŠ Bardejov Meno, mesto zviera, vec zaujala prvákov.Tí si vybrali písmeno L astvárnili sv. Leonarda, miestny kostol, lenartovský erb, lienku i loptu. Štvrtáci si trúfli na  výzvu Expedícia Medíkovo, v rámci ktorej Lidl vyžrebuje 10 víťazných tried, pre ktoré pripraví spolu s OZ Včelí kRaj skutočný zážitok v podobe jedného dňa stráveného v nádhernom školiacom centre a nezabudnuteľný koncoročný výlet aj s darčekom.
Jar je najlepšie obdobie, kedy si život zamilovať. A zásobiť sa aj na zimu. Tak s chuťou do chuti žiť, učiť sa a pracovať!