Preskočiť na obsah

Chceme len pokojný rytmus všedných dní

Zverejnené 7.4.2022.

Kategória

Žijeme v bipolárnom svete, kde sa neustále strieda dobré so zlým. Strach je síce zlodej snov a radostí, ale my stále máme nádej a vieru v pozitívnu zmenu a lepší začiatok. Vždy tu bolo niečo, čo nás zdanlivo alebo skutočne ohrozovalo. Nad mnohými stresormi nemáme priamu kontrolu, ale nad čím kontrolu máme, sú naše myšlienky a smerovanie pozornosti. Každý máme v sebe lásku, porozumenie, ľudskosť ale i strach, hnev a zlosť. Ide o to, čo nás viac napĺňa a čo v sebe živíme. Nezabúdajme, kto sme a komu veríme!
V januári 2022 sa roztrhlo vrece nielen so snehom, ale aj s aktivitami. Pri príležitosti 77. výročia Oslobodenia obce sme zorganizovali besedu so žiakmi 4. ročníka o knihe Spomienky na 2. svetovú vojnu v Lenartove a súťaž s tematikou protifašistického odboja v obci.
Odmenili sme aj najlepších športovcov ôsmich škôl bardejovského okresu, ktorí sa v rámci nášho projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 umiestnili na popredných priečkach. Zaujímavé ceny boli pre nich určite výzvou k ďalšiemu zlepšovaniu pohybových schopností. Žiaci našej školy majú ako bonus navyše možnosť pracovať s modernými demonštračnými učebnými pomôckami, ktoré sme vďaka projektu získali. Veď torzo človeka, kladkovú súpravu magnetickú rysovaciu súpravu, flatt ball, elektrický obvod, laserové ukazovadlá,  demonštračný kolobeh vody, makety vesmírnych telies či kolobežky si nemali možnosť doteraz nikdy v škole vyskúšať.
Dňa 27.01.2022 boli  zástupcami Gas Familia s. r. o zo Starej Ľubovne odovzdané našim žiakom odmeny za účasť na sprievodnej vzdelávacej aktivite programu Školské ovocie. Víťazná práca žiačky Timey Herákovej bola zaradená do kalendára Ovocinárstvo na Spiši očami detí. Zapojili sme sa i do súťaže Môj farebný svet zaslaním vyfarbenej pohľadnice -maľovanky o zime.
Vo februári sme rozbehli doučovanie Spolu múdrejší 3, skvelý spôsob na zopakovanie a utvrdenie učiva žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, tentokrát prevažne pre žiakov popoludňajšej zmeny. Zdroj financovania projektu je z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Fašiangové obdobie sme zavŕšili nielen výrobou škrabošiek, ale i triednym karnevalom podľa záujmu žiakov.
K súčasnej epidemiologickej situácii pristupujeme s rešpektom. Zachovanie prevádzky a možnosť prezenčného vzdelávania žiakov umožňuje najmä vysoká miera vakcinácie zamestnancov a nastavené pravidlá. Pozitívnou správou pre prezenčné vyučovanie je aj skrátenie karantény, na ktorú sa dlhodobo upozorňovalo. Tá bola v prípade osoby, ktorá prišla do kontaktu s pozitívnym človekom a neprejavili sa u nej príznaky, skrátená z 10 na 5 dní. Systém je nastavený dobre, je len na nás všetkých a na našej zodpovednosti, aby sme urobili všetko na zastavenie šírenia vírusu. Tým je R-O-R, prevencia, očkovanie a pravidelné týždenné testovanie žiakov ZŠ pedagogickými asistentmi. Od pondelka 28. februára v škole platí individuálna izolácia ­– izoluje sa len pozitívny žiak a jeho rodinní príslušníci. Zvyšok triedy ostáva v škole.
Všetci máme obavy z najnovšej hrozby, ako môže napadnutie Ukrajiny Ruskom ovplyvniť našu školu a jej fungovanie. Vieme, že žiaci vnímajú dianie okolo seba, pýtajú sa, rozmýšľajú, ako ich ovplyvní to, čo sa deje. Už druhýkrát sa opäť nachádzame všetci v pre nás úplne neznámej situácii. Prvýkrát to bola celosvetová pandémia. Teraz je to vojna za našimi hranicami. Ako jednotlivci nevieme zmeniť to, čo sa deje mimo našej krajiny, ale každý vieme k lepšiemu zmeniť naše okolie či našu školu. Školská psychologička vysvetlila žiakom, ako aktívne prispieť k pokoju a mieru na Ukrajine. Participovali sme na zbierke zasiahnutým utečencom a prispeli sme tak svojou troškou k tomu, aby sa na svete lepšie žilo, lebo to je naším spoločným cieľom.
V rámci Marca-mesiaca knihy sme nielen čítali, ale vyskúšali sme si i recitovanie v triednej súťaži Poviem ti básničku a dramatizáciu rozprávok s prstovými bábkami.  Por. Mgr. Michaela Vojtašková, referent špecialista, dňa 07.03.2022 oboznámila žiakov bežných tried v popoludňajšej zmene s témou Odvrátená tvár internetu. Policajti  PZ Kurov boli vyšetrovať opakované krádeže našimi žiakmi nielen v škole, ale i v komunite. Deň lesov si s koordinátorkou prevencie patologických javov žiaci pripomenuli rozhovorom a sledovaním prezentácie o význame a užitočnosti lesov, čítaním článku O lesnej studničke, vypracovaním nadväzujúceho pracovného listu a zhotovením plagátu o ochrane lesov. Nezabudli ani na Deň vody, kedy si pripomenuli dôležitosť a význam vody.
Dňa 05.04.2022 sa za účasti štyroch psychológov a štyroch sociálnych a špeciálnych pedagógov CPPaP Bardejov uskutočnil zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky, kde bolo zapísaných 22 detí. Poupratovali sme si okolie školy, učili sme sa triediť odpad, vážiť si hodnoty vybudované predošlými generáciami a ešte všeličo dôležité. Vážení rodičia, je potrebné sa zamyslieť i nad tým, či sa zodpovedne venujete vypracovaniu domácich úloh vašimi deťmi. Veď základy vhodného správania a plnenia si povinností sa predsa len prvotne odovzdávajú v rodine! 
Keďže sa blíži Veľká noc, k radu ďalších vinšovníkov, aj my podľa dobrých zvykov pripojiť sa chceme. Keď nie inšie – aspoň skromné vinše. Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom tiež nech sladko je, nech si prídu na svoje. Pokojné veľkonočné sviatky v mieri praje kolektív ZŠ Lenartov.