Preskočiť na obsah

Byť primerane naliehaví

Zverejnené 21.2.2023.

Kategória

Januárový čas sme začali zostra a naplno ho využili opakovaním učiva a pozabudnutých vedomostí žiakov počas prázdnin. Neminulo nás vypracovanie kontrolných prác, previerok, javových analýz a vydávanie polročných výpisov známok. Keby sa ešte tak žiaci pravidelne zúčastňovali vyučovania a vypočítavo nezneužívali ospravedlnenky od lekára na bezdôvodnú absenciu. Ale to je už otázka na rodičov, či podporujú zanedbávanie povinnej školskej dochádzky svojich detí, alebo ich posielajú do školy čisté a s desiatou. Okrem zanedbávania dochádzky a hygieny žiakov pravidelne prichádzajú do školy deti z tých istých rodín bez jedla a čakajú, že sa niekto nad nimi zľutuje a dá im desiatu. Kto to bude dnes, spolužiak či učiteľka? Pribúda hladných detí aj v súvislosti s neochotou rodičov uhradiť denné režijné náklady 20 centov za obed.
Vážení rodičia, od obce môžete dostať pokutu, ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín v mesiaci, alebo ak neprihlásite svoje dieťa na predprimárne (MŠ) či primárne vzdelávanie (ZŠ). Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční 04.04.2023 v ZŠ Lenartov za účasti 8 zamestnancov CPaP Bardejov.
Na 19. január, kedy sme si pripomenuli 78. výročie oslobodenia obce, sme sa svedomite pripravovali. Tematicky sme sa rozprávali, učili sa vojenské piesne a pripravovali 3D makety vojenskej techniky i holubicu mieru. To všetko s prianím Už nikdy vojnu, nikdy nie! pre našu vlasť i celý svet.
Milé slová, lichôtky a pochvaly, ktoré by mali byť súčasťou nášho každodenného života, si dávali naši žiaci na Deň komplimentov. Pozreli si prezentáciu, ktorá im pomohla hľadať dobré vlastnosti na svojich spolužiakoch. Vymaľovali obrázok a ako poďakovanie s komplimentom ho darovali mame alebo otcovi.
Vtákom v zime sa dá pomôcť výrobou vtáčích búdok, kŕmidiel a prikrmovaním. Naši žiaci poznajú, vhodnú a nevyhovujúcu potravu pre vtáčiky v zime. Vedeli ste, že našim spevavcom môžete na strom zavesiť aj polovice jabĺk? Oni nás za starostlivosť odmenia chytaním hmyzu, čistením stromov a rastlín od škodcov.
V rámci celoslovenských výtvarných súťaží Vesmír očami detí i Dúha žiaci maľovali vesmír, svoj najkrajší sen i kráľa a kráľovnú podľa svoje j fantázie.
Vo fašiangovom móde sa niesol karnevalový deň 8. február. Bol plný tanca, zábavy a radosti. V našej škole je to už o tradícii i zvyklosti. Ako to prežívali žiaci? Sklamaní boli tí, ktorí masku nemali, ale tí, čo boli v karnevalovom oblečení, boli nadšení a mali úprimnú radosť z  nového zážitku, ktorý sa nedeje každý deň. Nechýbalo vyhodnocovanie masiek, súťaží a sladké prekvapenie.
Učiteľka 3.A triedy obohatila výučbu svojich žiakov o nový školský vzdelávací program Fast Herous, ktorého jediným cieľom je záchrana zdravia svojich starkých ale i blízkych.
Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu, ktorým bol tohto roku 07. február 2023, upozorňujeme, že rodič aj dieťa by mali mať pod kontrolou čas strávený na internete a tento primerane zadeliť medzi učenie, športovanie alebo iné voľnočasové aktivity. Žiaci by mali pochopiť a uvedomiť si, že nie všetky informácie na internete sú vždy pravdivé a rodičia by im to mali vysvetľovať.
Keď zriaďovateľ i škola vytvárajú podmienky na vzdelanie pre všetky deti v obci, buďte nároční i vy, milí rodičia. Na seba i na deti. Buďte im príkladom pri dodržiavaní pravidiel, učte ich čestnosti a zodpovednosti. Veď základ výchovy je predsa v rodine!