Preskočiť na obsah

Vianoce v Školskej knižnici

Zverejnené 17.12.2021.

Kategória

Už prišiel ten krásny predvianočný čas, kedy sa svet naokolo oblieka do zimnej a vianočnej výzdoby. Rozprávková atmosféra vianočných dní nás obklopuje rok čo rok.
Aj v tomto roku, hoci za určitých epidemiologických opatrení, sa naši čitatelia zúčastnili vianočných aktivít pripravených v školskej knižnici. Kreslili a vystrihovali anjelov, robili vianočnú výzdobu, pripravili sme si aj vianočnú besiedku, kde sme čítali vianočný príbeh pre deti: „Narodil sa Kristus Pán.“ Nakoniec si zapálili pŕskavky, z ktorých sa veľmi tešili. Veselo bolo aj pri spievaní vianočných piesní na záver nášho stretnutia. So želaním krásnych Vianoc, lásky, pokoja a šťastia do každej rodiny sme naše stretnutie v školskej knižnici ukončili.

            Želajme si aj my navzájom veľa, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, tvorivých síl a pracovného elánu v nasledujúcom roku 2022.
Knihovníčka ŠK