Oznam pre zamestnaných rodičov

Kategória

Chcete, aby Vaše deti bol pod dozorom a zmysluplne strávili deň?
Ponúkame deťom od 6 rokov a vyššie stráviť deň v Komunitnom centre v Lenartove, každý štvrtok v čase od 9:30 hod. – 14:00 hod. Začíname vo štvrtok 22.júla 2021.
Každý rodič privedie alebo privezie svoje dieťa do KC Lenartov na 9:30 hod. Zároveň je potrebné, aby dieťa malo peniaze na obed (alebo stravný lístok).
Voľnočasové aktivity detí budú realizované pod dozorom pracovníkov KC. Pitný režim bude zabezpečený.

Tešíme sa na Vás!

Zverejnené 20. júla 2021.
Bez úpravy .