Zmena stránkových hodín na OcÚ Lenartov

Kategória  

OZNAM

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa stránkové hodiny na obecnom úrade v Lenartove upravujú každý pracovný deň

od 7.30 hod. – do 12.00 hod.

až do odvolania.

                                                         Ing. Jana Bľandová, MBA                                                          starostka obce

Zverejnené 6. februára 2021.
Bez úpravy.