Zbierka pre Ukrajinu

Kategória

Obec Lenartov vyhlasuje pomoc pre ukrajinských utečencov, ktorí opúšťajú svoje domovy pred bombardovanim – čaje, minerálne vody, kávu, croisanty, paštéty, sunár, detskú výživu, ovocie. Zároveň potrebujú detské plienky, dezinfekčné mydlá, hygienické utierky, servítky či hygienické vreckovky. Každý, kto chce prispieť, nech prinesie predmetné veci od pondelka na obecný úrad od 08.00 hod do 15.30 hod.
Zároveň – kto by chcel poskytnúť ubytovanie pre matku s deťmi alebo unikajúcu rodinu, nech kontaktuje starostku obce. Za akúkoľvek pomoc Vám ďakujeme!

Zverejnené 28. februára 2022.
Bez úpravy .