Začatie dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania

Kategória


„SODB 2021 – KONTAKTNÉ MIESTO PRE SČÍTANIE OBYVATEĽOV“
Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov

PREVÁDZKOVÝ ČAS
Pondelok:      7.30   –    15.30  hod.
Utorok:          7.30   –    15.30  hod.
Streda:         7.30   –    15.30  hod.
Štvrtok:          7.30   –    15.30  hod.
Piatok:           7.30   –    15.30  hod.

Kontakt:    Tel. č.:  054/ 47 06 004; 0902 507 573
Email:  obeclenartov@lenartov.sk
www.lenartov.sk
Propagácia: https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB_asistovan%c3%a9%20s%c4%8d%c3%adtanie%20obyvate%c4%beov/

V súvislosti so sčítaním obyvateľov si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich skutočnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie Sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Lenartov. Na základe Rozhodnutia predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania začína asistované sčítanie v obciach všetkých okresov SR nachádzajúcich sa v I., II. a III. stupni COVID automatu od 03.05.2021 a bude trvať do 13.6.2021, t. j . 6 týždňov. V prípade zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 môže byť asistované sčítanie 1-krát prerušené v prípade, ak sa okres dostane od IV. stupňa varovania podľa COVID automatu a to opäť na základe rozhodnutia predsedu ŠÚ SR. Upozorňujeme obyvateľov, ktorým bude poskytovaná asistencia, že referenčným dátumom sčítania obyvateľov je 1. január 2021, tzn. všetky údaje, ktoré obyvateľ uvádza v sčítacom formulári musia byť pravdivé k tomuto dátumu. Taktiež zdôrazňujeme, že obyvatelia pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID-19.

SODB2021 – dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 – 13.6.2021
Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie  od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.
Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta
  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania 

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo  digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta.  O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec  alebo call centrum.
Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.
Celé znenie rozhodnutia predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania a prevádzková doba kontaktného miesta sú uvedené v priloženom súbore.

Zverejnené 28. apríla 2021.
Upravené 30. apríla 2021.