Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lenartov.

Rozbitá regulácia Večného potoka nás nenecháva ľahostajnými

Tri letné povodne v obci narobili veľké škody nielen na majetku obce, ale aj na majetku občanov a iných právnických osôb. Osobná prehliadka zamestnancov Správy povodia Bodrogu a Hornádu, starostky  a poslancov OZ po celom toku Večného potoka odkryla vážne poškodenie regulácie na minimálne 5 miestach v zastavanom území obce.  Argumentácia zamestnancov Správy povodia B… Čítať viac

Ťažko skúšané chvíle spríjemnila potravinová pomoc

Ťažké chvíle po záplavách v Lenartove pomaly opadajú, práce na vodnom toku pokračujú a čistenie obce napreduje. Lenartovská samospráva zabezpečila pre najviac postihnuté rodiny potravinovú pomoc, ktorú dodala Potravinová banka  Slovenska. Ich podmienkou bolo pomôcť aj tým, ktorí sa pričinili o záchranné práce – pomáhajúcim členom  DHZO Lenartov. Veľmi radi sme túto podmienku splnili, nakoľko naši… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Projekt MOPS končí a zároveň aj pokračuje

30. júna 2021 končí projekt MOPS. Jeden z mála projektov, kde význam a ciele sú prínosom nielen pre majoritu, ale aj minoritu. 8 členov MOPS pracuje v obci nielen na zabezpečení verejného poriadku, vypomáha pri dochádzke žiakov do a zo školy, monitorujú výskyt čiernych skládok na rómskej osade, sú nápomocní pri návštevách štátnych orgánov –… Čítať viac

Aktuálne informácie o testovaní

Dávame Vám do pozornosti, že v nedeľu (16.05.2021) sa uskutoční testovanie antigénovými testami. Testovať sa bude v čase od 10:00 hod. – 16:00 hod. Od 10:00 hod. – 12:00 hod. sa testujú občania z centrálnej časti obce a od 13:00 hod. sa testujú občania z rómskej osady. Posledné odbery sú o 11:30 hod. a o… Čítať viac

Rozdávanie potravinovej pomoci pre seniorov nad 80 rokov

V týchto ťažkých kovidových časoch patria seniori k najohrozenejším skupinám obyvateľov. Preto je potrebné venovať im zvýšenú opateru a starostlivosť. Väčšinou sú to seniori osamelo žijúci v rodinných domoch, sú zdravotne ťažko postihnutí a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Ich problémy s pohybom a mobilitou ich obmedzujú v zabezpečení základných životných potrieb. Mnohokrát samotní seniori… Čítať viac

Aktuálne výsledky z testovania – COVID-19

Obec Lenartov zverejňuje výsledky z víkendového testovania na COVID-19,ktoré sa v  obci realizovalo 07.02.2021. Vytvorená mobilná odberová jednotka/MOM Lenartov otestovala  497 osôb, z ktorých boli 2 pozitívne.Ďakujem všetkým občanom za ich zodpovednosť, trpezlivosť  a spolupatričnosť.Poďakovanie patrí aj odbernému tímu – zdravotníčke, administratíve a členom MOPS. Buďme aj naďalej zodpovední voči sebe a svojmu okoliu!

Aj Lenartov má multifunkčné ihrisko

Získanou dotáciou z Prešovského samosprávneho kraja začala obec Lenartov písať novú kapitolu v živote obce. V roku 2019 sme využili  výzvu na podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, kde sme boli úspešní a získali sme 32 400,- eur.Žiaci základnej školy i celá verejnosť sa môžu tešiť na kvalitné multifunkčné ihrisko s osvetlením, ktoré bolo… Čítať viac

Osamelí seniori boli obdarovaní

     Vianoce sa blížia a cítiť to všade navôkol. Na všetko zlé sa  zabúda a v našich srdiečkach zaznieva vianočná nálada, zdobia sa chodby, miestnosti a okolie domov. Všade sa ligocú sviečky a rozvoniava ihličie. S týmto adventným časom sa spája čas pokoja, lásky a očakávaný príchod Ježiša Krista. Žiariace sa svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozoženie temnotu a strach,… Čítať viac

Africký mor ošípaných

RVPS Bardejov upozorňuje chovateľov ošípaných na nepriaznivú situáciu v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, kde bol potvrdený v katastri obce Raslavice. Ďalej RVPS upozorňuje na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných – prezliekanie ošetrovateľov, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, držať ošípané… Čítať viac