Preskočiť na obsah

Rozdávanie potravinovej pomoci pre seniorov nad 80 rokov

Zverejnené 31.3.2021.

Kategória

V týchto ťažkých kovidových časoch patria seniori k najohrozenejším skupinám obyvateľov. Preto je potrebné venovať im zvýšenú opateru a starostlivosť. Väčšinou sú to seniori osamelo žijúci v rodinných domoch, sú zdravotne ťažko postihnutí a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Ich problémy s pohybom a mobilitou ich obmedzujú v zabezpečení základných životných potrieb. Mnohokrát samotní seniori nechcú zaťažovať svojich najbližších. Je preto potrebné vyvinúť aktivitu z našej strany. Často im telefonujme, navrhnime im pomoc s nákupmi, zaujímajme s o nich, vypočujme ich.  Pokiaľ nemajú títo seniori žiadnych príbuzných, mala by sa o nich postarať samospráva. Lenartovská samospráva nezabúda na týchto občanov. Nadviazaním spolupráce s o.z. Potravinová banka Slovenska začal ďalší krok pomoci. Práve v období pred veľkonočnými sviatkami im zabezpečíme základné potraviny. Veríme, že  veľkonočné sviatky tak budú o niečo bohatšie.