Preskočiť na obsah

Rozbitá regulácia Večného potoka nás nenecháva ľahostajnými

Zverejnené 9.9.2021.

Kategória

Tri letné povodne v obci narobili veľké škody nielen na majetku obce, ale aj na majetku občanov a iných právnických osôb. Osobná prehliadka zamestnancov Správy povodia Bodrogu a Hornádu, starostky  a poslancov OZ po celom toku Večného potoka odkryla vážne poškodenie regulácie na minimálne 5 miestach v zastavanom území obce.  Argumentácia zamestnancov Správy povodia B a H však bola jasná – nemáme ľudí, ani techniku. Možno to opravíme na budúci rok…
Vodný tok v našej obci je v správe povodia Bodrogu a Hornádu. Oni zodpovedajú za jeho škody, majú sa starať o prevádzku, opravy  a sprietočnenie. Nie je to záležitosť obce. V rámci platnej legislatívy obec ani nemôže financovať
alebo opravovať majetok, ktorý jej nepatrí. Ale …
Nebudeme sedieť so založenými rukami a pozerať, ako nám voda podmýva reguláciu. Správe povodia Bodrogu a Hornádu sme ponúkli pomoc – my dáme ľudí a oni dajú materiál na opravu. Slovo splnili, dali piesok a cement. Dnešný deň sme začali ručne, iba s pomocou miešačky a lopát, opravovať podmytú reguláciu. Neurobíme zázraky, ale aspoň niečo. Snáď pri najbližšej búrke zabránime väčším škodám na regulácii. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa na oprave podieľajú, za ich ochotu a snahu urobiť niečo pre svoju obec.

Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce