Preskočiť na obsah

Projekt MOPS končí a zároveň aj pokračuje

Zverejnené 18.6.2021.

Kategória

30. júna 2021 končí projekt MOPS. Jeden z mála projektov, kde význam a ciele sú prínosom nielen pre majoritu, ale aj minoritu. 8 členov MOPS pracuje v obci nielen na zabezpečení verejného poriadku, vypomáha pri dochádzke žiakov do a zo školy, monitorujú výskyt čiernych skládok na rómskej osade, sú nápomocní pri návštevách štátnych orgánov – štátnej polície, pracovníkov sociálnej kurately, úradu práce, úradu verejného zdravotníctva a pod.
Nová výzva je pokračovaním projektu  a oprávnenou obcou je iba tá, ktorá tieto služby poskytovala súvisle a bez prerušenia. Sme radi, že pracovné pomery členov MOPS sa predĺžia o ďalších 15 mesiacov.

+ foto po spracovaní